Kunskaper

Coaching & Motivering Som coach jobbar jag med en egen MI-variation som går ut på att lyssna, förstå och att ställa ledande frågor där syftet är att få klienten själv att beskriva/ formulera lösningen. Jag motiverar genom att poängtera hens starka sidor och den förändring som redan skett samtidigt som nästa steg planeras. Enkelt så handlar…

Läs vidare..

Tankar och Värderingar

Som person och personlighet ser jag vissa saker som självklara. Till exempel så är jobbet en atmosfär och miljö där man respekterar varandra med en chef som i bakgrunden vet, förstår och känner till varje anställds styrkor och svagheter; en chef som driver arbetet framåt genom att se till att både vardagliga uppgifter blir utförda…

Läs vidare..