Orsaken Bakom. RCA.

Denna ”artikel” handlar egentligen om så mycket mer än bara orsaken eller hur man hittar den, vilket är ett måste då allt hänger ihop. Häng med.

 

Min egen kunskap, vetskap, förståelse och liknande kommer från min naturliga nyfikenhet. Jag har alltid haft ett behov av att få veta hur saker och ting fungerar, vad det är som får kugghjulen att gå runt men framförallt – varför. Jag har också en otrolig förbättrande drivkraft som vägrar låta sig mättas. Kan något göras bättre och lättare så ser jag det som min plikt att förändra. Under min tid på IBM så cirkulerade arbetet kring kundnöjdhet och en massa akronymer som får alla call-center verksamheter att gå runt, nämligen AHT, SLA, CSAT och KPI.

 

Kundnöjdheten (CSAT) är det viktigaste. Utan den har du inget företag. Har du inga nöjda kunder så har du i slutändan inget företag, det säger sig själv. Det finns ett mycket bra tale/tankesätt som för mig, förklarar det perfekt.

 

There is only one boss; the customer. The customer can fire everybody in the company from the chairman and down, simply by spending his money elsewhere.

 

Därför är kvalité för mig en mentalitet. Kvalité handlar om så otroligt mycket, börjar inte på en specifik plats, är inte mätbart på ett enkelt sätt och är inte tilldelat en specifik avdelning. Kvalité är allas ansvar. Det tål att upprepas; kvalité är ALLAS ansvar.

 

Jag vill börja med att nämna lite statistik gällande kundklagomål.

Varför ska man arbeta med klagomålshantering?
– Endast 3 – 5% av de som är missnöjda framför sitt klagomål
– En missnöjd kund pratar med cirka 20 – 30 personer
– En nöjd kund pratar med 5 – 7 personer

Varför förlorar ett företag kunder?
– Dödsfall 1%
– Kunden flyttat till annan ort 3%
– Konkurrenters bearbetning 5%
– Lägre priser på annat håll 9%
– Otillfredsställande behandling av klagomål 14%
– Brist på intresse hos leverantören 68%

Den sista punkter bör skrämma slaget på alla som bedriver någon form utav verksamhet.

 

Livsfarligt

Det är livsfarligt att ta sin kund för givet. Gör du det så förlorar du hen inom kort, det kan jag lova dig. Ta aldrig något för givet och lyssna på kunderna. Deras missnöje är din största kunskapskälla gällande vad som är fel; det är vägen mot förbättring. Ta inte kritiken personlig och se till att dina medarbetare är utbildade inom LEAN och RCA (grundorsaksanalys).

 

Exempel: behörighet

Det finns många metoder gällande arbetet med kvalité. Det kan handla om hur man definierar processer och procedurer, hur man mäter nöjdheten av de arbete man utför, hur man kontrollerar att en tjänst eller produkt håller måttet och så vidare.

 

RCA står för Root Cause Analysis (grundorsaksanalys) och när jag arbetar med RCA så utgår jag alltid från LEAN vilket innebär strömlinjeformade processer. Allt har en betydelse och tiden vi spenderar på arbetsgifter måste generera resultat. Är så inte fallet så gör man fel. Tar en process för lång tid måste du ifrågasätta varför och vad som kan göras för att förbättra. Med andra ord, eliminera allt ”waste”. Exempel;

Problemet: Det tar för lång tid för kunderna att få behörighet till den gemensamma filservern.
Den första frågan måste vara; vad kan vi göra annorlunda så det går snabbare?

Frågeställning » hur vill vi att denna processen skall fungera och vilka hinder finns för att göra så som vi vill?

Utifrån kontraktet formar du därefter en effektiv process. I exemplet ovan så hade jag skapat en specifik kö för UA-ärenden (UA = User Admin = Behörighetsfrågor), gett utbildning i hur man ger behörighet (oftast via Active Directory) och därefter haft 2 – 3 agenter som delar på den kön. På så vis täcker man vid eventuell sjukdom och liknande.

 

Exempel: utan träning

Scenario; Två agenter tar längre tid på sig att lösa problem. Resten av teamet måste ”täcka upp” för dessa två vilket gör dem stressade vilket i sin tur leder till misstag de annars inte hade gjort. Team ledaren är på lunch och SLA:n är på väg mot rött.

Något ”enkelt” som detta spårar lätt ur. Kanske är det i slutet av månaden och SLA:n måste verkligen hållas för att undvika straffavgift och liknande. Det finns många olika varianter men poängen är; börjar det gå fel så är det lätt att snöbollen blir till ett stort klot du inte kan hantera. För att reda ut scenariot ovan behöver vi ställa ett par frågor och jag hade börjat med att fråga följande;

  1. Visste team ledaren om att dessa två agenter inte ”kan” tillräckligt?
  2. Varför sa ingen något?

Låt oss säga att svaret är enkelt; dom är nyanställda och har inte fått tillräckligt med träning men placerades trots det att ta samtal. Med andra ord så har team ledaren gjort fel, men det finns även fler saker att utreda och poängen är att ifrågasätta.

Oavsett situation så måste du bryta ner situationen och ställa frågor både utifrån hur existerande processer är utformade men också hur man vill att det ska fungera; vilket innebär att du gör en RCA.

När man gör en RCA så kan man använda olika metoder och jag personligen föredrar fiskbenet då man enkelt på ett stort papper kan identifiera de olika grupperna och var inom dessa grupper som det ”gått snett”.

 

Metoder

Fiskbenet och de 5 varför. Jag utgår från LEAN, delar upp enligt fiskbenet och ställer sedan ”varför” frågor samtidigt som jag diskuterar med teamet vars medlemmar också är utbildade inom kvalité om hur vi förbättrar.

Lösningen, vid många tillfällen, är i och för sig enkel. I fallet ovan angående träning så blir svaret uppenbart — se till att varje agent gått klart utbildningen innan dom besvarar samtal och när dom väl besvarar samtal så se till att en senior agent sitter bredvid. På så vis kör dom sitt race men kan också be om hjälp.

 

För mig..

För mig är kvalité en mentalitet. En mentalitet som är ovärderlig. Implementerar du kvalité så kommer allt att bli lättare och du kan fokusera på det som betyder mest — din(a) kund(er) och det du kan bäst: leverera din vara/tjänst.

Om Bjornen

Jag är en hobbyförfattare & WP-nörd som försöker tömma hjärncellerna på kreativitet. När jag inte skriver så utökar jag mina WP-kunskaper genom att blogga och hänga på diverse sociala medier. Jag gör mitt bästa och min passion för WordPress enbart växer.