Utbildning. Utbildare.

Ett tydligt budskap med ett tydligt mål. Det är vad utbildning handlar om för mig. Sätter jag mig ner som en av flera i en grupp inför en person som ska lära mig någonting nytt alternativt vidareutveckla en redan existerande kompetens så vill jag att det ska vara effektivt. Det är så jag lär ut och det är så jag vill bli lärd. Men, hur gör levererar man en effektiv utbildning?

 

Jag har en, för mig, enkel strategi. Den har visat sig vara effektiv hittills. Men innan jag går vidare så är det viktigt att tänka på materialet som används. Har du inte ett verkande material så kvittar det hur många utbildningar du håller; då kommer inget att förändras. Det beror givetvis även mycket på dig, den som håller i utbildningen och din förmåga att möta människor på deras nivå och därmed anpassa både material, språkbruk och konkreta exempel på vad du vill ska nå fram. Det är svårt för vissa att förklara sin ståndpunkt, sin poäng. Jag älskar att stå inför en grupp och prata, att undervisa. Då känner jag mig levande.

 

Min process

1) Känn din målgrupp.
2) Skapa ett introduktionsblad.
3) Bjud in din målgrupp (bifoga informationsbladet)

Introduktionsbladet bör innehålla en kursplan vilket innebär;

1) Vad handlar utbildningen om/ syftet?
2) Hur lång tid kommer utbildningen att ta?
3) Eventuella förändringar som utbildningen medför

Punkt ett är uppenbart men kan ibland vara svårt att definiera. Punkt två är enkel. Jag föreslår 30 minuter utbildning följt av 5 minuters paus. Upprepa max tre gånger. Punkt tre involverar förändringar inom processer och liknande. Håller du i en IT-support utbildning så är det en bra idé att vidare förklara vad kursen innehåller. Nedan exempel på punkt ett;

1) Effektiv hantering av samtal
2) Teknisk kunskapsutveckling
3) Ärendedokumentation

 

Material

Kortfattat. Punktformat. Tre poänger. Undvik en massa text. På så vis lyssnar gruppen på dig istället för att läsa innantill på projektorduken. Håll varje punkt kort och koncist, förklara och lägg sedan över ansvaret på gruppen att inbördes diskutera. Det är din uppgift att främja diskussion och att lyssna, se till att gruppen förstått.

 

Ett bra tips är att ha ett stativ med ett stort block på. På så vis kan du skriva ner frågor och annat som du kan ”parkera” under tiden du pratar och sedan återkomma till. Se också till att varje deltagare får penna och papper.

 

Rollspel

Något jag brukar göra är att skapa korta rollspel som deltagarna får agera ut och efteråt så diskuterar vi som grupp. Det som gör rollspel så bra är att man starta om så fort man behöver det. Man kan träna på något som låter och känns bra tills det sitter. Man kan också diskutera för och nackdelar med olika budskap och liknande. Rollspel är, enligt mig, ett perfekt redskap inom utbildning.

 

Efteråt

Personligen så föredrar jag Google Forms. Deltagaren kan återgå till sitt jobb efteråt, ta en dag eller två på sig att fundera och sedan privat svara i lugn och ro. Feedback är ditt viktigaste verktyg, glöm aldrig det. Kvalité är allas ansvar.

Om Bjornen

Jag är en hobbyförfattare & WP-nörd som försöker tömma hjärncellerna på kreativitet. När jag inte skriver så utökar jag mina WP-kunskaper genom att blogga och hänga på diverse sociala medier. Jag gör mitt bästa och min passion för WordPress enbart växer.